Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

Jednota českých matematiků a fyziků
www.jcmf.zcu.cz/konference/9setkani/ [únor 2004 - listopad 2004]
www.jcmf.zcu.cz/konference/10setkani/ [2006]
http://www.jcmf.zcu.cz/setkani2008/ [2008]
Jedná se o komerční projekt.
On-line přihlašování lidí na setkání učitelů matematiky (cca 170 účastníků při 9. setkání). Tvořeno pomocí databáze MySQL, php, html, javascript a css. Vyžití vzhledu stávajích stránek, přidání tlačítek do stránky pro zobrazení již přihlášených uživatelů (předběžně či závažně) a pro samotné přihlášení (předběžné či závazné). Projekt byl tvořen od 20. ledna 2004 do poloviny listopadu 2004.

Dále jsem pokračoval v registraci účastníků pro 10. setkání a pro setkání 2008.