Screen

Screen Souhrn nejdůležitějších příkazů a parametrů Na závěr si ještě zopakujeme ty nejdůležitější příkazy, o kterých jsme si řekli. Připomínám, že je potřeba před nimi stisknout zkratku Ctrl a. create - vytvoří nový terminál previous - přepne na předchozí terminál next - přepne na následující terminál 0 až 9 - přepne na terminál dle pořadí od nuly " - zobrazí seznam otevřených terminálů renAme - přejmenování aktuální obrazovky Split - rozdělí obrazovku Tab - přepínání mezi splity Quit - uzavře všechny splity detach - odpojení od screenu x - zamkne obrazovku Následují důležité parametry -ls - vypíše seznam aktivních terminálů -r - opět připojí dříve odpojený screen -r n - připojí odpojený screen s číslem n -x - připojení vlastního terminálu, který běží