Konference Modelling 2005, ZČU v Plzni

http://www.modelling.zcu.cz [leden - červen 2005]
Jedná se o komerční projekt.
On-line přihlašování lidí na mezinárodní konferenci Modelling (cca 150 účastníků). Tvořeno pomocí databáze MySQL, php, html, javascript a css. Vyžití vzhledu stávajích stránek, přidání tlačítek do stránky pro zobrazení již přihlášených uživatelů (předběžně či závažně) a pro samotné přihlášení (předběžné či závazné). Vytvořeno administrační rozhraní k editaci již přihlášených účastníků. Projekt byl tvořen od ledna do června 2005.