23. geometrická konference

32. geometrická konference 2003 [leden 2003 - září 2003]

Jedná se komerční projekt pro ZČU.
Sloužil pro přihlašování na geometrickou konferenci. Moje první práce s databází "na ostro". Přihlašovalo se do 100 účastníků. Na stránkách jsou nyní k dispozici fotky a seznam účastníků. Grafiku jsem nedělal, tu za mne vyřešili jiní.