Používání vmware server 2.0.2 v ubuntu 10.04

Po nainstalování nového ubuntu 10.04 jsem si musel zprovoznit také vmware server 2.0.2 pro spouštění virtuálních strojů. Instalace se dá provést s několika úpravama podle návodu na Howto make work wmware-server-2.0.2 in Ubuntu 10.04 lucid lynx.

Po nainstalování ale brzo narazíme na problém, že ve Firefoxu 3.6 nelze otevřít konzoli virtuálního stroje (tj. virtuální stroje můžu jen zapínat, vypínat, restartovat, ...). Nic tedy nevidím.

Řešením je nainstalovat si Firefox z řady 3.5 (tj. 3.5.3) a tam již vše funguje. Takže jsem si vytvořil nový profil pro Firefox (firefox-3.5) - ten se dá vytvořit, když spustím Firefox s parametrem "-P". Pro jednoduché zapínání konkrétního virtuálního stroje si můžeme vytvořit jednořádkový skript:

/home/uzivatel/.mozilla/firefox/ab34ef78.firefox-3.5/extensions/VMwareVMRC@vmware.com/plugins/vmware-vmrc -h "127.0.0.1:8222" -u "uzivatel" -p "heslo" -M "5"

Vysvětlení:
binárka, kterou se spouští rozšíření Firefoxe (to musíme samozřejmě nejdříve nainstalovat do daného profilu) má jmého vmware-vmrc
připojujeme se na vmware server který běží na localhostu - proto adresa 127.0.0.1
port můžeme dát buď 8333 (ssl) nebo 8222 (bez ssl)
zadáme uživatele, heslo a číslo daného virtuálního stroje - to se dá zjistit, když v detailech kliknu na "Generate Virtual Machine Shortcut". Je tam url, v kterém je "VirtualMachine|5".

Seznam všech Vmid (čísel virtuálních strojů) se dá zjistit i z příkazové řádky:
vmware-vim-cmd vmsvc/getallvms
Nastartovat stroj:
vmware-vim-cmd vmsvc/power.on 5
Získat stav stroje:
vmware-vim-cmd vmsvc/power.getstate 5
IP adresu zjistíme ve výpisu:
vmware-vim-cmd vmsvc/get.summary 5

Výše uvedené příkazy nefungovaly kvůli chybě přihlášení - bylo nutné změnit jméno skupiny u souboru /etc/vmware/ssl/rui.key z "root" na "uzivatel".