pdf2jpg

Narazil jsem na problém: jak převést PDF soubor do obrázku?

Problém: uživatel nemohl otevřít PDF soubor (nefunkční Acrobat Reader nebo neznalost uživatele), uživatel umí použít email (číst, psát), uživatel není zdatný v používání počítače

Jedno z řešení: převést PDF soubor na obrázek a poslat emailem.

1. Nejdříve jsem nalezl nástroj pro online převod z mnoha formátů do mnoha jiných. Ten při převodu z PDF do obrázku (jpg) nepřevedl grafiku.
Nepoužitelné.

2. Udělat snímky obrazovky.
Moc pracné = nepoužitelné.

3. Použít utilitu "convert" programu ImageMagick.
Mnou nalezené nejlepší řešení.

convert -verbose -colorspace RGB -resize 800 -interlace none -density 300 -quality 80 vstup.pdf vystup.jpg

Při vícestránkovém PDF souboru je samozřejmostí více obrázkových souborů.

A ten kdo používá gmail, může rovnou použít u PDF příloh funkci "zobrazit".